torsdag 1 juli 2010

Större bilder på min blogg?

En glimt av naturen på Björkö. Foto: HD, Anna R

Nu har jag helt ovetenskapligt jämfört storleken med bilden i ett förhandsgranskningsinlägg och i mitt bildredigerarprogram kommit fram till att "extra stor" bild är 640 pixlar bred. Jag har nu valt ny layout, i det förövrigt helt hypermoderna och stressiga nya systemet i blogger. Jag valde enkel, med en spalt den ni ser på högra sidan vid dags dato. Jag valde maxbredd på blogg vilket är 1000 pixlar och 260 pixlar brett för sidspalten.

Hur tycker du det ser ut med denna stora bild? Kan du titta på den på din dator? Ska jag lägga in fler bilder i denna storlek? Kvittar det dig detsamma vilke storlek på bild jag lägger in?

Inga kommentarer: