lördag 25 februari 2012

Shrek - några filmer

Minnesanteckning
Jag har sett Shrek och Shrek den tredje.

Inga kommentarer: